Areál Zadní Telnice je nejvýchodněji položené lyžařské středisko v Krušných horách. V areálu je dvojsedačková odpojitelná lanová dráha a šet lyžařských vleků, přes 5 km sjezdových tratí a pět běžeckých okruhů od 2 do 7 km. Součástí areálu Zadní Telnice je také snowpark a lyžařská škola.

SKI KLUB TELNICE

TRADIČNÍ SEVEROČESKÝ KLUB SJEZDOVÉHO LYŽOVÁNÍ

Ski areál Telnice

Upozornění
 • Nepodařilo se nahrát XML soubor

I. Všeobecné podmínky

 1. Ski areál Telnice, s.r.o. neodpovídá:
  • za škody na majetku a zdraví návštěvníka SKI areálu Telnice, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům a tomuto provoznímu řádu,
  • za věci v areálu odložené.
 2. Dodržování provozního řádu ve SKI areálu Telnice mohou kontrolovat k tomu oprávněné osoby. Oprávněnou osobou je každý pracovník, označený logem SKI areálu Telnice.

 

II. Provoz lanové dráhy a vleků

 1. Zakoupením jízdenky (čipové karty s příslušným tarifem) se účastníci přepravy zavazují respektovat uvedené podmínky, dané tímto provozním řádem a 10 FIS pravidel chování při lyžování schválených Mezinárodní lyžařskou federací.
 2. Záloha na čipovou kartu je 100,- Kč. V případě vizuálního poškození karty se záloha nevrací.
 3. Každý účastník přepravy si po zakoupení překontroluje vrácené peníze, nepoškozenost čipové karty.
 4. Náhrada jízdného v případě nedočerpání tarifu se neposkytuje.
 5. Účastník přepravy je povinen zejména:
  • mít u sebe platnou jízdenku a na požádání oprávněné osoby provozovatele jí ukázat,
  • před nástupem na dopravní zařízení projít odbavovacím turniketem, který jízdenku zkontroluje a zaeviduje,
  • dbát pokynů obsluhy dopravního zařízení a výstražných a příkazových tabulek na vleku,
 6. Platným jízdním dokladem je nabitá čipová karta.
 7. Prodleva na turniketu je 3 -5 minut u všech časových tarifů.
 8. Žádné osoby ve SKI areálu Telnice, nemohou využívat přednostní jízdu s výjimkou členů Horské služby ČR při zásahu, a označených závodníků SKI klubu Telnice při vyhlášeném treninku.
 9. Jízda na vleku je zakázána osobám podnapilým a osobám pod vlivem návykových látek.
 10. Během jízdy na vleku není dovoleno:
  • nastupovat na lyžařský vlek mimo nástupní prostor,
  • vybočovat z trasy lyžařského vleku,
  • přibírat další osoby na závěs vleku,
  • vystupovat z trasy lyžařského vleku mimo výstupní stanici
 11. Při pádu během jízdy je nutno okamžitě opustit trasu lyžařského vleku.
 12. V případě hrubého porušení tohoto provozního řádu může oprávněná osoba odebrat jízdenku bez náhrady za zaplacený tarif. Záloha za odebranou, nepoškozenou čipovou kartu bude vrácena zákazníkovi v pokladně.
 13. Provozní doba vleků pro veřejnost je vyvěšena u pokladny SKI areálu, na každém nástupišti vleku a uveřejněna na internetové stránce www.ski-telnice.cz.
 14. Provozovatel SKI areálu je oprávněn vleky uzavřít z provozních důvodů:
  • nepříznivých povětrnostních podmínek,
  • technických poruch,
  • v jiných případech vyšší moci, přitom nevzniká žádný nárok na náhradu výdajů.

 

III. Provoz sjezdových tratí.

 1. Sjezdové tratě jsou v provozu v době provozu lyžařského vleku.
 2. Na sjezdovkách se lyžaři a snowboardisté pohybují na vlastní nebezpečí. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i ostatních návštěvníků.
 3. Na sjezdovkách je zakázáno sáňkování a bobování.
 4. Nedodržování následujících podmínek chování na sjezdových tratích může být důvodem k vyloučení z provozu na sjezdových tratích:
  • každý návštěvník je povinen vždy přizpůsobit volbu tratě a rychlost jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti,
  • předjíždění na sjezdové trati je povoleno z obou stran, za bezpečné předjetí vždy odpovídá předjíždějící,
  • přejíždět dráhu lyžařského vleku je povoleno pouze na označených místech, se zvýšenou opatrností a za snížené rychlosti,
  • bez souhlasu vedení SKI areálu je zakázáno stavět na sjezdových tratích jakékoli překážky (např. sněhové můstky, slalomy apod.),
  • každý účastník provozu na sjezdových tratích a dopravních zařízeních je povinen poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit úraz na stanici Horské služby ČR nebo pracovníkům SKI areálu
 5. Úprava sjezdových tratí se provádí zejména po skončení provozu. S ohledem na povětrnostní podmínky může dojít i za provozu k úpravě sjezdových tratí sněhovými vozidly. Ta jsou v tomto případě označena výstražným světlem a všichni návštěvníci musejí dbát zvýšené opatrnosti.
 6. Zasněžování sjezdovek technickým sněhem:
  • technika pro zasněžování, která se nachází na sjezdové trati je ohrazena plůtkem a ochrannými matracemi. Při provozu sněhových děl musí účastník provozu na sjezdovce přizpůsobit rychlost jízdy pro bezpečné projetí zasněžovaného úseku a neohrožovat při tom ostatní. Je zakázáno manipulovat se sněžnými děly neoprávněným osobám.
 7. Provoz sněžných vozidel (skútrů, ATV, roleb,čtyřkolek) po běžeckých a sjezdových tratí je zakázán. Toto opatření se netýká vozidel SKI areálu Telnice a Horské služby ČR.
 8. Vedení SKI areálu si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a závody lyžařů a snowboardistů na některé sjezdové trati. Zodpovědnost za zajištění bezpečnosti a zabezpečení prostoru při tréninku či závodu nese vždy pořadatel.
 9. Lyžařské vleky na Mevě Kašpárek a Malý kašpárek jsou v sobotu,neděli a předem určené dny od 10 oo do 12 3o vyhrazeny pro veřejnou lyžařskou školu SKI klub Telnice. V uvedenou dobu mohou frekventanti veřejné lyžařské školy SKI klubu Telnice také využít přednostní jízdy u ostatních lyžařských vleků lyžařského areálu.

 

 • Telnice 1.12.2012 SKI areál Ústí n/L-Zadní Telnice, s.r.o.

 

  TELNICKÝ ROHLÍK


  Tradiční veřejný závod v obřím slalomu

  se odkládá na prosinec 2014